WP Ventures

Spółka zależna The WorkPlace

WP Ventures pokazuje nowy sposób, w jaki agencje non-profit mogą podejść do kwestii społecznych jak do biznesu

The WorkPlace, firma non-profit uznawana za innowacyjną w programach rozwoju siły roboczej, założyła spółkę zależną dla zysku, aby pomóc osobom poszukującym pracy i pracodawcom. Nowy podmiot korporacyjny, WP VenturesW ramach tej spółki prowadzone będą komponenty biznesowe typu fee-for-service, obecnie Engage Staffing i blueGreen Research Institute.

Zaangażowanie pracowników jest ogólną firmą rekrutacyjną zapewniającą rozwiązania tymczasowe, sezonowe, specyficzne dla projektu, tymczasowe do wynajęcia i bezpośrednie zatrudnienie. Engage Staffing zbudował reputację skupiając swoje zasoby na łączeniu pracodawców z odpowiednimi rozwiązaniami dla talentów dla każdego rodzaju stanowiska.

Instytut Badawczy BlueGreen świadczy usługi w zakresie pisania grantów, rozwoju programów i badań dla różnych podmiotów publicznych, prywatnych i rządowych, które mają wpływ na siłę roboczą i rozwój gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Ekspertyza bluegreen Research Institute obejmuje wszystkie aspekty tworzenia i uruchamiania programu: badania, rozwój modelu, zarządzanie programem, rozwój grantów/zbieranie funduszy, marketing i ewaluację.

"Utworzenie WP Ventures jako spółki zależnej jest znaczącym rozwojem wspierającym naszą misję...Przychody generowane z tych operacji mogą finansować przyszłe projekty i usługi rozwoju siły roboczej."
Joseph M. Carbone

Prezes i Dyrektor Generalny, Miejsce pracy

WP Ventures pokazuje nowy sposób, w jaki agencje non-profit mogą podejść do kwestii społecznych jak do biznesu. Wykorzystanie spółek zależnych dla zysku jest rzadkością w amerykańskich agencjach rozwoju siły roboczej, ale dla The WorkPlace ma sens wypróbowanie tego podejścia teraz.

Tworząc spółkę zależną dla zysku, The WorkPlace przewiduje, że osoby poszukujące pracy skorzystają z większej ilości możliwości pośrednictwa pracy w wielu różnych branżach i zawodach. Pracodawcy natomiast zyskają dostęp do większej puli kandydatów do pracy oraz innowacyjnych usług pomocniczych.

pl_PLPolish