OTWARCIE DRZWI DO SATYSFAKCJONUJĄCEJ KARIERY W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA

EnvironmentalWorks zapewnia szkolenie umiejętności i certyfikaty, aby zostać technikiem terenowym ds. środowiska.

Oczyszczanie środowiska jest ważnym elementem zielonej gospodarki. Miejsca, które są zanieczyszczone z powodu działalności przemysłowej, stosowania pestycydów i nawozów lub uwalniania innych zanieczyszczeń, muszą zostać oczyszczone w celu ich przebudowy lub przywrócenia do stanu naturalnego.

Uczestnicy EnvironmentalWorks będą mogli zabezpieczyć sobie miejsca pracy w całym spektrum działań związanych z zarządzaniem środowiskiem, włączając w to ocenę, oczyszczanie i rewitalizację terenów poprzemysłowych, a także zarządzanie i oczyszczanie miejsc, w których znajdują się odpady stałe i niebezpieczne. Program ten jest dostępny dla mieszkańców Bridgeport, Connecticut bez żadnych kosztów.

Ten intensywny program szkoleniowy obejmuje:

 • Szkolenie w zakresie umiejętności prowadzące do uzyskania uznawanych w kraju kwalifikacji/certyfikatu
  • Operacje na odpadach niebezpiecznych i reagowanie w sytuacjach awaryjnych - 40 godzin
  • OSHA - 10-godzinne budownictwo ogólne
  • OSHA - 30-godzinny program dla branży budowlanej
  • Pierwsza pomoc
  • CPR - resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny
 •  Przygotowanie do zatrudnienia
  • Umiejętności życiowe
  • Pisanie CV
  • Techniki poszukiwania pracy
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  • Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami po ukończeniu studiów

EnvironmentalWorks jest projektem The WorkPlace. Jest to program równych szans. Pomocnicze pomoce i usługi są dostępne dla osób niepełnosprawnych na życzenie.

Czego możesz się spodziewać jako Technik Remediacji Środowiska

pl_PLPolish